נהלי הרשמה לחוג לשנה"ל תשע"ט

 

נהלי הרשמה לחוג ביקיר– שנה''ל תשע''ט

הרישום לחוגים ומהווה הסכמה מצדכם לתנאים ולנהלים המפורטים להלן:
שנת הפעילות תפתח ב- 2.10.18 ותפעל עד ה- 30.6.19 ( חוג נגינה ממשיך בחודש יולי)
התשלום לחוגים הוא חודשי.

חגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב עלות החוג ומספר המפגשים.
ההשתתפות בחוגים מותנית בתשלום בהוראת קבע או בתשלום אחד עבור כל השנה.
פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים.
 

הרישום לחוג יעשה באמצעות הקישור הבא:
https://docs.google.com/forms/d/1fAKRpMFoGA8280g1enRXiwGRqMomKnjpCm7h-Dekr3I
 

שיעור ניסיון - השתתפות בשיעור ראשון בחוג יחשב כשיעור ניסיון. הגעה משיעור שני ואילך תחויב בתשלום חודשי מלא.
משתתפים הממשיכים בחוג שנה נוספת, יחוייבו בתשלום חודשי מלא מהשיעור הראשון.
 

חוגי יצירה - משתתף בשיעור ניסיון ללא הרשמה לחוג יחוייב בעלות של 30 ש''ח עבור שימוש בחומרים.
הישוב רשאי להפסיק את השתתפותו של ילד/ה בחוג במידה והוא יהווה גורם מפריע למהלך התקין של החוג.
שיעור שיבוטל ע''י המדריך, יתקיים במועד אחר. בכל מקרה בו יושלמו שיעורים, לא יוחזר תשלום למשתתפים.
 

ביטול מפגשים - שיעורים המתבטלים עקב מזג האוויר יושלמו במהלך השנה או בחודש יולי.
משתתף שיעדר עקב מחלה, שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת (למעט פציעה המונעת השתתפות בחוג) לא יקבל החזר תמורת המפגש בו לא השתתף. משתתף אשר אין באפשרותו להמשיך להשתתף בחוג בשל סיבה רפואית, יצרף אישור רפואי לטופס ביטול השתתפות.
 

תשלום - התשלום לחוגים יעשה בהוראת קבע דרך סל המיסים או בתשלום אחד במזומן / בהמחאה / בהעברה בנקאית עבור כל השנה.
התשלום לחוג יגבה בחודש העוקב. מכל משתתף בחוג ייגבה סכום חד פעמי של 50 ש''ח דמי ביטוח.
 

ביטול הרשמה - כל ביטול השתתפות בחוג יעשה באמצעות טופס ביטול הרשמה בטופס מקוון בקישור הבא:
https://docs.google.com/forms/d/1uXBdaJ-WM2uf7_mEjljoZNd36oIX9Zq52lkvMKuR810


ללא מילוי טופס זה, התשלום יגבה כרגיל ולא ינתן החזר. הביטול יכנס לתוקף בסיום החודש בו הוגש.
ניתן לבטל השתתפות בחוג ללא תשלום דמי ביטול עד לתאריך 1.1.19 . החל מתאריך 2.1.19 ועד לתאריך 1.3.19 יגבה קנס עזיבה בסך 50 ? עבור ביטול השתתפות בחוג.
החל מתאריך 2.3.19 לא יתאפשרו ביטולים והחיוב יגבה עד סוף פעילות החוגים 30.6.19 (31.7.19 בחוג נגינה).
 

הערות כלליות - יש להקפיד על שעת הגעה ושעת סיום החוג, על מנת לאפשר מהלך רציף ותקין של השיעור.
יתכנו שינויים בימים ובשעות פעילות החוג.
במידה וקיימת בעיה רפואית העלולה להפריע להשתתפות בחוג חובה להעביר הצהרת בריאות חתומה למייל רכזת החוגים.
 

להלן לוח החופשות בהן לא יתקיימו החוגים:

חנוכה: ראשון-ראשון כ''ד כסלו - א טבת 2-9/12 כולל

עשרה בטבת: יום שלישי י' טבת 12.18 (רק למפעיל חוג שצם באותו יום)

תענית אסתר + פורים: רביעי-שישי י''ג-ט''ו באדר ב' 20-22/3

פסח + חוה''מ: חמישי-שבת י''ג – כ''ב ניסן 18-27/4

ערב יום השואה: (מהשעה 19:00) יום רביעי כ''ו ניסן 1/5

ערב יום הזיכרון: (החל מהשעה 19:00) יום הזיכרון: שלישי-רביעי ב'-ג' אייר 7-8/5

יום העצמאות: חמישי ד' אייר 9/5

ל''ג בעומר: רביעי י''ז אייר 22/5

שבועות: ראשון- ו' סיוון 9/6

 

בברכת שנת פעילות מהנה,
שרית בן משה - רכזת חוגים     yakir.hugim@gmail.com
      055-8853273