הודעות

נוהל פרסום הודעות באתר:
* על מפרסם ההודעה להזדהות בשמו המלא.
* תוכן הפרסום צריך להיות תואם את תחום הפורום.
* אין לפרסם הודעות עם תוכן פוגעני או לא ראוי.
* אין לפרסם הודעות עם קישורים לאתרי אינטרנט, קבצי אינטרנט או סרטונים.
פרסום הודעה שלא עפ''י הנהלים שפורטו לעיל תגרור מחיקה של ההודעה.