מועדון "50 זה פלוס"

עונג שבת חמישים זה פלוס / קורנבלום מנחם.  15/11/2017
השבת שבת מברכים חודש כסלו.  נצטרף
לעונג שבת   מרכזי בסגנון קרליבך  במועדון

 

עונג שבת / קורנבלום מנחם.  19/10/2017
עונג שבת  בע"ה מחר  ביום שישי בשעה שמונה וחצי אצל שפ שחרור