מועדון "50 זה פלוס"

עונג שבת לחברי חמישים זה פלוס / קורנבלום מנחם.  20/07/2017
‏---------- הודעה שהועברה ----------
מאת: "Menahem Kornblum" <mena1ko@gmail.com>
תאריך: 19 ביולי 2017 13:14
נושא: עונג שבת לחברי חמישים זה פלוס
אל: "yakirton@gmail.com" <yakirton@gmail.com>
‏עותק:

השבת שבת מברכים חודש אב  תתקיים בע"ה   עונג שבת /סעודה שלישית  . בשעה 18:30 
אצל משפ' שייך רותי ורפי.  כל אחד מביא ממטעמי מטבחו
 בואו בשמחה