מועדון "50 זה פלוס"

עונג שבת / קורנבלום מנחם.  19/10/2017
עונג שבת  בע"ה מחר  ביום שישי בשעה שמונה וחצי אצל שפ שחרור