רציתי להגיד תודה...

תודה... / אלעד שץ.  19/06/2017
תודה / אלעד שץ.  19/06/2017
מילה אחת פשוטה-תודה / אלעד שץ.  19/06/2017
זכינו לחוג בשבת האחרונה בר מצוה לבננו מעוז.אנו נרגשים ונפעמים מאנשי ישובינו שעזרו לנו לקיים שבת נפלאה זו.רצינו להודות לכל מי שאירח בביתו את משפחתינו,למשפחות שנסעו ואיפשרו ללון בביתם,לכל מי ששאל ,יעץ,התקשר,נתן יד,חייך,לחץ יד בחום...על עוגות ,פשטידות כלים ועוד- תודה אנשים יקרים.באמת זו זכות להיות חלק מיקיר.שנזכה להשיב לכולכם

 

ביום ב' הקרוב, בשעת המנחה, מסתיימים י"א חודש לפטירת אמי ז"ל, ואומר בע"ה ברצף זה בפעם האחרונה קדיש עליה, עד ליום ה"יארצייט".
חסד עשו עמנו ההלכה והמנהג שכוננו לנו הזדמנויות תכופות כל כך להתייחד עם זכרם היקר של הורים שנאספו לבית עולמם. אמי ז"ל, אוד מוצל מאש השואה האיומה, חזרה גלמודה והקימה משפחה גדולה ומפוארת, ניחנה בבינה יתירה, והיתה דוגמה מתמדת לאהבת האדם, היהודי, הארץ, והעם.
מוזר.... עניין אישי כל כך כמו אבל על הורה הופך להיות עניין ציבורי, לאור מאות הפעמים שהאבל עובר לפני התיבה, ולאור אלפי קדישיו, שהציבור עונה עליהם. כל חזן מביא איתו את קולו האישי ואת הכוונות האישיות שלו, אל המרחב הציבורי. כמו כן אני. היו מעטים שהעירו לי במשך השנה על קצבי האיטי בתפילה, וב"ה היו רבים הרבה יותר שהביעו עליו את נחת רוחם, הראוי לדעתם ולדעתי כאשר עומדים לפני הבורא.
משפחתנו החליטה על הקמת קרן הלוואות לזכרם של הורינו היקרים (אבא ז"ל נפטר לפני יותר מחצי יובל), אשר מטרתה להעמיד הלוואות של עד 12.000 ש"ח לכל דורש ולכל מטרה. המעוניינים מוזמנים לפנות אליי.
תהיינה נשמתם של אבי מורי ז"ל ואמי מורתי ז"ל צרורות בצרור החיים.