הרשמה למעון תש"פ

הורים יקרים!

אנו מברכים אתכם עם כניסת ילדכם למעון .
ילדכם יבלה איתנו את רוב שעות היום במהלך השנה הקרובה. אנו נשתדל לספק לילדכם בית חום ואוהב, ספוג באווירה טיפולית וחינוכית מקדמת ומפתחת.
כדי לתרום לקשר בינינו וביניכם למען ילדכם, אנו מביאים לידיעתכם את הנהלים.

הכנסת הילד למעון פירושה קבלה והסכמה לאמור בטופס זה.

תהליך הרישום

מועדי ההרשמה נקבעים על ידי משרד הכלכלה. על ההורים להקפיד על רישום הילדים בתקופת ההרשמה המוצהרת כדי להבטיח את מקומם במעון. חובה לרשום בתקופה זו גם ילדים ממשיכים.
תהליך הרישום
מועדי ההרשמה נקבעים על ידי משרד הכלכלה. על ההורים להקפיד על רישום הילדים בתקופת ההרשמה המוצהרת כדי להבטיח את מקומם במעון. חובה לרשום בתקופה זו גם ילדים ממשיכים.
על כל הורה חלה חובה לבצע תהליך רישום  באתר של משרד הכלכלה גם אם אינו מעוניין בהנחה בשכ''ל.

מועדי הרשמה
בהתאם לפרסום של משרד הכלכלה וע''פ החלטת הישוב.

ביטול רישום – לפני תחילת שנה''ל תשע''ט
1. ההורים זכאים להודיע בכתב להנהלת המעון על רצונם לבטל את רישום ילדם לשנה''ל תשע''ט עד לתאריך 31 ביולי 2019 .
2. הורים אשר יבטלו רישום ילדיהם לאחר התאריך הנ''ל ולפני 1 בספטמבר 2019 יחויבו בתשלום שכר מלא של חודש ספטמבר 2019

 

 


מקדמה
הגופים המפעילים מעונות יום רשאים לגבות דמי מקדמה על חשבון שכר הלימוד לחודש הראשון על סך 570 שח וזאת בתנאי כי במועד בקשת המקדמה אושרה קבלתו הסופית של הילד למעון. סכום המקדמה יקוזז מהתשלום הראשון.

דמי ההרשמה
133 שח-  הגוף המפעיל בראשות מנהלת  המעון יגבה דמי רישום במעמד הרישום.
סכום דמי הרישום הינו קבוע על ידי משרד הכלכלה.
דמי הרישום יוחזרו להורים במידה והילד לא התקבל למעון על בסיס החלטת ועדת הקבלה.
דמי הרישום לא יוחזרו במידה שהרישום יבוטל על ידי ההורים בכל מועד.

סדר קדימויות לקבלת ילדים למעון

1. ילדים בסיכון וילדי רווחה.
2. ילדי משפחות חד הוריות להורים עובדים או לומדים.
3. ילדים עולים חדשים להורים עובדים או לומדים.
4. ילדי אמהות עובדות במשרה מלאה – 40 ש''ש.
5. ילדים למשפחות ברוכות ילדים שבהן 5 ילדים ומעלה מתחת לגיל 18 של הורים עובדים.
6. ילדים לאמהות שעובדות במשרה חלקית שאינה פחותה מ – 24 ש''ש לפחות.
7. ילדים להורים שנמצאים בשיקום תעסוקתי מטעם שירות התעסוקה, ביטוח לאומי או הכשרה מקצועית.
8. ילדים למשפחות אחרות שאינם עומדים בקריטריונים שלעיל – קדימותם תיבחן על בסיס הכנסה כללית לנפש במשפחה. תינתן עדיפות לבעלי הכנסה נמוכה.

ככלל, קיימות שתי דרגות בסיסיות לקביעת שכר הלימוד – שכר לימוד לתינוק ושכר לימוד לפעוט.
(שכ''ל תינוק גבוה משכ''ל פעוט).
1. תינוק –  כל מי שנולד לאחר 31/5/2017.
2. פעוט –  כל מי שנולד לפני    1/06/2017.

גובה שכר הלימוד נקבע ע''פ גיל הילד ב- 1/9/19 , ותקף למשך כל שנת הלימודים

לא יהיו שום שינויים בתעריפים מתינוק לפעוט במהלך השנה, גם אם במהלך השנה ימלאו לו 15 חודשים.
נכנס ילד למעון במהלך שנת הלימודים – יחושב לפי תעריף גילו ביום ה – 1 ספטמבר 2019.
עדכון התעריפים – בהתאם לפרסום של משרד הכלכלה – יפורסם על גבי לוח המודעות במעון. לא תשלחנה הודעות נפרדות למשפחות.
שכר הלימוד משולם תמיד עבור חודש מלא ושוטף, ללא קשר לתאריך בו מתחיל הילד לבקר במעון או יוצא ממנו.

הזנה
כל הילדים מקבלים במעון ארוחות  - בין אם נרשמו ליום קצר או ליום ארוך. התשלום בגין הזנה.
הארוחות ניתנות בשעות קבועות ורק לילדים שנמצאים במעון בשעת הארוחה.
הילדים יקבלו במעון ארוחת בוקר, צהריים ומנחה. המזון יהיה בהתאם לתפריט המאושר ע''י תזונאית בהרכב ובכמות הנדרשת במסגרת סל השירותים הקבוע ע''י משרד הכלכלה.
 

במקרה בו נדרשת דיאטה מיוחדת לילד השוהה במעון על ההורים לספק את פרטי המזון הנדרשים תוך תאום עם הצוות החינוכי. במידה והמעון לא יוכל לספק את המזון הנדרש, ההורים יידרשו לספק למעון את המזון הדרש לילד. במקרה זה ההורה יהיה זכאי להחזר כספי בגין רכיב המזון אשר בסל השירותים. גובה ההחזר להורה יהיה בהתאם להנחיות משרד הכלכלה שיפורסמו בסמוך לתחילת שנת הלימודים..


שהיה במעון בימים הראשונים
כדי להקל את שהייתם של הילדים במעון בימים הראשונים יעבור המעון לעבודה של יום מלא בהדרגה:
ביום הראשון יפעל המעון עד השעה 10:00
ביום השני עד השעה 11:00
ביום השלישי עד השעה 12:00 / לשיקול המנהלת .
ביום הרביעי רגיל – עד השעה 16:00

גם ילדים ממשיכים עלולים לחוות קשיי הסתגלות, ההורים וצוות המעון יהיו קשובים לצרכי הילד ויאפשרו כניסה בהדרגה למעון במידת הצורך


לוח חופשות
לוח החופשות יהיה בהתאם ללוח החופשות של משרד הכלכלה ובחירת ההורים
לוח החופשות ייתלה בלוח המודעות בכניסה למעון .

ילדים חולים
לא יתקבל למעון ילד חולה.( חום, שלשול, פצעים בפה, או כל מחלה אחרת ) .
מנהלת המעון מוסמכת לסרב לקבל ילד חולה למעון, או לשלוח אותו הביתה בתיאום עם ההורים.
עובדות המעון אינן רשאיות לתת תרופות במעון.

ילד שחלה בזמן פעילות המעון/ משפחתון והוריו הוזעקו למעון/משפחתון לקחתו במהלך יום הפעילות עקב שלשולים או הקאות ,פיתח חום, או דלקת עיניים, לא ישוב למעון בטרם יעברו 24 שעות מתום יום פעילות בו חלה ועד שיוכל לחזור למעון/ משפחתון למעט מקרים בהם הומצא על ידי ההורים אישור רפואי המאשר חזרתו למעון בטרם חלוף פרק הזמן האמור.( ע''פ נהלי משרד הכלכלה).

נוהל המצאת אישור רפואי לאחר היעדרות מהמעון יום:
לאחר היעדרות פעוטות ממעון יום  בשל בריאות לקויה, מחלה, פציעה או פגיעה יש צורך בהמצאת אישור וזאת בהתאם להנחית משרד הבריאות כדלקמן:
על היעדרות של חמישה ימים ומעלה, יש להמציא אישור מרופא משפחה או מרופא ילדים .
אי הקפדה של הורים על סעיפים אלו מהווה עילה להוצאת ילד מהמעון.

נהלים שונים בנושא התשלום:
המעון רשאי לגבות שכר הלימוד על בסיס 11 חודשי תשלום וזאת בהתאם לרמת השתתפות ההורה שנקבעה לילד. התשלום עבור חודש אוגוסט יחושב בהתאם לתקופת שהות הילד במעון, כך שההורים יחויבו בתשלום החלק היחסי של חודש אוגוסט החל מיום כניסת הילד למעון. (העלות המלאה לחודש חלקי 12 חודשים כפול מספר החודשים שהילד שהה במעון)

היעדרות ממושכת בגין מחלה : 
היעדרות רצופה עקב מחלה, לתקופה של יותר מ15 ימים, תעניק זכות להנחה בגובה 20% מסך ימי ההיעדרות. ההנחה מותנית בהמצאת אישור רפואי. היעדרות מכל סיבה אחרת לא תעניק זכות להנחה.

ביטול רישום במהלך שנת הלימודים
במקרה של הפסקת הלימודים באמצע שנה יש צורך בהודעה מוקדמת בכתב למנהלת המעון.
1. אם ההודעה תימסר עד ל-15 לחודש  החיוב יהיה עד סוף אותו חודש.
2.אם ההודעה תימסר לאחר ה15 לחודש, החיוב יהיה בפירעון שכר הלימוד עבור אותו החודש וכן עבור מלוא החודש אחריו.
לאחר ה1/5/20 לא תתאפשר עזיבה של המעון למעט מקרים של מעבר דירה. עזיבה לאחר תאריך זה תחויב בפירעון שכר הלימוד בעבור החודשים שנותרו עד סוף שנה.

נוכחות חלקית - היעדרות של מעל 21 יום מן המעון תחשב כעזיבה, למעט אם הוצגו לארגון במהלך 21 יום אלו, אישורים בדבר אשפוזו של הילד או אישור מחלה מרופאו של הילד. בכל מקרה של היעדרות של 45 ימים ומעלה בגין אשפוז או מחלה – הארגון מחויב לדווח עזיבה לגבי הילד החל מהיום ה- 45 להיעדרותו. חזר הילד למעון כעבור תקופת היעדרותו כאמור – מחויב ההורה, לפנות באופן מחודש לצורך קביעת דרגת ההשתתפות ולצרף לבקשתו מסמכים עדכניים. ז. המשרד רשאי במהלך שנת לימודים לדרוש כתנאי להמשך תשלום התמיכה – נתוני הכנסה מעודכנים. המשרד יעדכן את גובה התמיכה, כלפי מעלה או מטה, על בסיס הנתונים החדשים. אי המצאת המסמכים הנדרשים – תביא לידי הפסקת תשלום התמיכה ולקביעת דרגה 12.


ביטוח תאונות אישיות
בשנת תשע''ט הסכום יעמוד על     49  ₪ . (אלא אם כן יוחלט אחרת
מוא''ז שומרון מבטחת את כל ילדי המעון. עותק מחוזה הביטוח עומד לעיון ההורים במשרדי המוא''ז)
חיוב ההורים בגין סעיף זה יבוצע באמצעות הוראת הקבע פעם אחת בשנה.
החיוב בגין הביטוח ייגבה מהתשלום הראשון של הוראת הקבע .

צוות מקצועי מלווה במעון
במהלך שנת הלימודים במעון נכנס צוות מקצועי מהמרכז להתפתחות הילד- מוא''ז שומרון במטרה להדריך את הצוות החינוכי במעון ולאתר את הילדים עם בעיות התפתחות כבר בגיל הצעיר .
צוות זה יבצע תצפית במעון לפחות פעם בשנה, ואף ייתן תשומת לב רבה יותר לפעוטות המאותרים ע''י מנהלת המעון . כאשר יאותרו ילדים עם חשד להפרעה התפתחותית, במידה ובעייתם קלה (דהיינו מידת הסטייה מהצפוי לגילם קטנה) הם יטופלו במסגרות החינוך בהם הם נמצאים, בעיקר על ידי מתן הדרכה לאם ולמטפלת. במידה והבעיה מורכבת יותר הם יופנו למכון התפתחות באזור.


כדי להפעיל תכנית זו במסגרת המעון בו רשום ילדיכם אנו צריכים אישור עקרוני מכם המאשר תצפית של אנשי מקצוע מהמרכז להתפתחות הילד .


סמכויות ומקצועיות מנהלת המעון
מנהלת המעון היא בעלת ידע מקצועי בהפעלת מעונות יום, אשר למדה את הנושא והוסמכה לכך על ידי משרד העבודה ויש לה ניסיון של שנים רבות בתחום.
מנהלת המעון אחראית על התפקוד החינוכי והארגוני היומיומי השוטף, בניית מערכי פעילות שבועיים וחודשיים, בקרה על תפקוד הצוות החינוכי והמטבח ובריאותם הפיזית והרוחנית של הילדים במעון.
כמו כן, מנהלת המעון אחראית על תקשורת שוטפת מול ההורים והוועד המנהל.
מנהלת המעון מקבלת בברכה פניות הורים בנושאים שונים בשעות ובימים שנקבעו על ידה, ומפורסמים על גבי לוח המודעות של המעון.
במסגרת חוזר זה אני מאשר העברת מידע בין גורמים מקצועיים הרלוונטיים להתפתחותו התקינה של הילד.

סמכויות הנהלת המעון

* הוצאת ילד בגין איחור/ עיכוב בתשלום החודשי

* העברת ילדים מהקבוצה בה המם מטופלים לקבוצה אחר לפי שיקול דעת מקצועי/ ארגוני.

* העברת מטפלת מקבוצה אחת לאחרת לפי שיקול דעת מקצועי/ ארגוני

הצוות החינוכי
צוות המטפלות – מחנכות מורכב מנשים חמות ומקצועיות שעברו ברובן סיווג 1 , 2 של משרד התמ''ת .
צוות המטפלות עוברות כל שנה השתלמויות  מקצועיות של אגף החינוך. ההשתלמויות מועברות ע''י אנשי מקצוע המתמחים לגיל הרך. כמו כן, במהלך שנה''ל מקבל צוות המעון העשרה בתחום הגיל הרך ממנהלת המעון, המדריכה החינוכית, וגורמים חיצוניים – באמצעות השתלמויות שוטפות.
 

ציוד נצרך לילדים

ציוד אישי:
נבקש להביא יחד עם ילדכם:
# 2 סטים של בגדי החלפה מותאמים לעונה
# 2 בקבוקים עם שם הילד
# 2 מוצצים עם שם הילד
# תחליף חלב אם- למי שצריך
# מינימום 4 טיטולים יותר- אפשר ואף רצוי יותר
# חבילת מגבונים
# מדחום דיגיטלי אישי עם שם הילד
# משחה להקלה על גירויים באזור הטיטול
# במידה וקיימים חפצים אליהם הילד קשור- חיתול בד, בובה, שמיכה, ניתן להביא יחד עם הילד בכדי להקל עליו את ההשתלבות במסגרת

תינוקות מתחת לגיל 6 חודשים צריכים להביא מסמך מרופא שמאשר כניסה של התינוק למסגרת המעון.

 

 

 

נתוני הרשמה